โรงพยาบาลขุนยวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

3. แผนและแบบรายงานผลการกำกับป้องกันปราบปรามการทุจริต

  • หมวด: EB24-2563
  • เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 06 มีนาคม 2563 15:49
  • ฮิต: 166

3. แผนและแบบรายงานผลการกำกับป้องกันปราบปรามการทุจริต

 

>>Download File<<

 

 

 

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 9