โรงพยาบาลขุนยวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

3.2.1.6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ค.2563

  • หมวด: EB2-2563
  • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 04:56
  • ฮิต: 51

 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ค.2563

 

 

 

 

 

 

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 9