โรงพยาบาลขุนยวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

3.2.1.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ก.พ.63

  • หมวด: EB2-2563
  • เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563 08:46
  • ฮิต: 135

 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ก.พ.2563

 

 

 

 

 

 

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 9