โรงพยาบาลขุนยวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

3.2.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ม.ค.63

  • หมวด: EB2-2563
  • เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 06:44
  • ฮิต: 136

 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ม.ค.2563

ดาว์นโหลดเอกสาร >>> DOWNLOAD

 

 

 

 

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 9