โรงพยาบาลขุนยวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

3.2.1.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ธ.ค.62

  • หมวด: EB2-2563
  • เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 02:43
  • ฮิต: 200

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ธ.ค.62

ดาว์นโหลดเอกสาร >>> DOWNLOAD

 

 

 

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 9