โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
455 ถ.กริชสุวรรณ ม.1 ต.ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

โทรศัพท์: 053-691017

โทรสาร: 053-691098

http://khunyuamhealth.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ลิงก์

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

1.      ยื่นร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลขุนยวม โดย

-          หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)

-          บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)

ที่อยู่ โรงพยาบาลขุนยวม 455 ถนน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

2.      Facebook Page โรงพยาบาลขุนยวม http://www.facebook.com/khunyuamcup

3.      E-mail โรงพยาบาลขุนยวม : khunyuam.hospital@gmail.com

4.       หมายเลขโทรศัพท์ 0-5369-1017 , โทรสาร 0-5369-1098