โรงพยาบาลขุนยวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
455 ถ.กริชสุวรรณ ม.1 ต.ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140

โทรศัพท์: 053-691017

โทรสาร: 053-691098

http://khunyuamhealth.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ลิงก์